donderdag 8 december 2016

Wacht op Hem

Zou er iets te moeilijk zijn voor God? Hij weet echt wel dat je zo onrustig bent. En hij weet precies hoe Hij je angstige hart kalmeren kan. Vertrouw Hem maar.


God zal een weg maken, zelfs als het lijkt alsof er geen weg is. Nu is het misschien donker in je leven. Maar Hij zal het weer licht laten worden. Wacht op Hem! Hij komt eraan.

Lezen: Psalm 27:14 en Psalm 62:1 

maandag 5 december 2016

Als ik te moe ben om te leven

O God,
wees bij me
in de morgen.
Ontmoet me  
 in de nacht.


Als ik te moe ben
 om te leven
  sta ik weer op 
  in U. 


Johannes 11:25

woensdag 30 november 2016

Doe als Esther

Soms sta je voor een keuze en zou je à la minute willen beslissen. Je zou er boven op willen duiken, van alles willen regelen omdat dingen te voorkomen. Of er wordt iets op je schouders gelegd waarvan je echt niet weet hoe je het voor elkaar moet krijgen.

Wat te doen?

Toen zei Esther, dat men Mordechai zou antwoorden: "Ga heen, vergader al de Joden die zich in Susan bevinden, en vast om mijnentwil: eet noch drinkt drie dagen, zo min des nachts als des daags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten en dan zal ik tot de koning gaan ondanks het verbod; kom ik om, dan kom ik om."  (Esther 4:15,16)Doe als koningin Esther.

  • vast (focus op de Heer)
  • neem de tijd om te bidden
  • vraag anderen mee te bidden
  • vertrouw op Gods leiding
  • neem je besluit