zondag 19 juli 2015

Laat alle andere stemmen zwijgen

God noemt jou kostbaar! Misschien kijken anderen op je neer. Misschien negeren ze jou. Maar God is zo niet. Hij is de totaal Andere. Herinner je vandaag wat God zegt in de Bijbel: "Je bent kostbaar in Mijn ogen."


Wees niet bevreesd, want ik heb je verlost. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij. Jesaja 43:1

De HEER zegt dat je van onschatbare waarde bent. Waardevol in Zijn ogen. Als God je zo liefheeft, laat je hart dan van liefde overstromen voor zo'n bijzondere Verlosser en Vriend. Kom op adem bij Hem. Rust aan Zijn voeten en koester Zijn woorden in je hart. Laat alle andere stemmen zwijgen.

4 opmerkingen:

Dank je wel dat je de tijd nam om te reageren. Ik weet nog niet wanneer, maar ik kom ook graag jouw blog lezen! Je mag me ook mailen naar: ademhalenbijgod@gmail.com